Kleinsman Varzideh Dental Center

 

‘I thought about it in my head and I felt it in my heart, but made it with my hands’
(Rob Ryan)

 

Kleinsman Varzideh Dental Center
Casinowall 1-3
46399 Bocholt, Germany
T +49 2871 2368 050

Het kan toch ook anders? Dat dachten Richard en Bertho Kleinsman in 1992. In een tijd waar tandartsen vrij traditioneel te werk gingen, startten zij een praktijk gericht op esthetische tandheelkunde, kwaliteit en service.

Echte pioniers in de branche: de patiënt mocht wensen aangeven en kreeg een volledig advies. Met een team van vijf ging men tot het uiterste voor elke patiënt. Deze instelling is nog steeds de drijfveer, en Kleinsman Varzideh Dental Center is vijfentwintig jaar later uitgegroeid tot Leading Dental Center of the World. Zes gespecialiseerde artsenteams, een intern tandtechnisch laboratorium en een eigen afdeling mondhygiëne zorgen voor mondzorg van ongekend niveau.

Bij de uitgebreide intake wordt de voor- en nasituatie compleet in beeld gebracht door medewerkers met passie en kunde. Zij staan met een glimlach voor u klaar.

Bel gerust voor meer informatie.

 

Surely, it can be done differently. That was what Richard and Bertho Kleinsman thought back in 1992. At a time when dentists were operating rather traditionally, they started a practice focused on esthetic dentistry, quality, and service.

True pioneers in the industry: patients were asked after their wishes and received a full advice. For each individual patient, a team of five did its utmost. This disposition is still their driving force, and twenty-five years later Kleinsman Varzideh Dental Center has become Leading Dental Center of the World. Six specialist medical teams, an in-house dental laboratory and an in-house dental hygiene department provide unprecedented oral care.

During the extensive intake, staff members with passion and expertise provide a complete picture of your situation before and after our treatment. They are waiting for you with a smile.

Please call us for more information.