Het is de maand december en kerst is over enkele weken. De cadeaus moeten nog worden gekocht, maar tijd om de stad in te gaan en de winkels feitelijk te bezoeken is er niet. Het beste alternatief is dan om je cadeaus online te bestellen. Geen gehaast, snelle levering en makkelijk te retourneren. Heb je jezelf weleens afgevraagd hoe het juridisch is geregeld met het online kopen van producten en welke rechten jij hebt als consument? In deze juridische column lees je meer hierover.

Bij het kopen van producten via het internet, de telefoon of een catalogus is er sprake van een koop op afstand. Koop op afstand valt onder de consumentenkoop. Een consumentenkoop heeft enkel betrekking op roerende zaken. Roerende zaken zijn bijvoorbeeld: auto’s, meubilair en kledij.

Na aankoop moeten de producten binnen een wettelijke levertermijn van dertig dagen worden geleverd. Wanneer je het product thuis hebt ontvangen ga je beoordelen of je het product houdt of retour zendt. Bij deze beoordeling mag je de producten uit de verpakking halen en proberen, tenzij dit in strijd is met de uitzonderingen voor retour. Denk bijvoorbeeld aan producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

Bij koop op afstand heb je een wettelijke bedenktijd van veertien dagen. Deze bedenktijd begint te lopen op de dag waarop je het product hebt ontvangen. Binnen deze bedenktermijn kun je zonder opgaaf van redenen de koopovereenkomst ontbinden. De verkoper is verplicht de bedenktermijn te vermelden en dient je te informeren over de manier waarop en onder welke voorwaarden je de koopovereenkomst kunt ontbinden.

Na de bedenktermijn heb je nogmaals veertien dagen om het gekochte product te retourneren. De verkoper is wettelijk verplicht om binnen veertien dagen na ontbinding van de koopovereenkomst tot terugbetaling van het volledige aankoopbedrag over te gaan. Deze terugbetaling dient te geschieden in de vorm waarmee is betaald. De verkoper mag bij ontbinding van de koopovereenkomst alleen kosten voor de retourzending in rekening brengen. Een aantal producten mogen uitgezonderd worden voor retour.

Ben jij ontevreden over je (kerst)aankopen? Heb jij een slechte ervaring rondom de aanschaf van een product? Zou je graag meer informatie willen hebben over jouw rechten en plichten als consument? Neem dan vrijblijvend contact op met Valkenburgh Advocaten & Mediators of bezoek ons tijdens het inloopspreekuur op maandag van 16:00 tot 17:30 uur.

Geschreven door: Laure Cerfonteijn & Teddy Arts

CONTACT >>