Op 25 mei 2018 is de Europese privacywetgeving van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) ingegaan, althans vanaf die datum geldt in de hele Europese Unie dezelfde Europese privacywetgeving. De AVG geldt eigenlijk al sinds het voorjaar van 2016. In Nederland heeft de AVG echter pas op 25 mei 2018 de Wet bescherming Persoonsgegevens vervangen. De Europese Unie kent sinds die datum één privacywet, in tegenstelling tot de eerdere 28(!) verschillende privacywetten. De AVG heeft de privacywet(ten) gedigitaliseerd en gemoderniseerd. Een belangrijke ontwikkeling voor verschillende organisaties, want er kan een miljoenenboete worden opgelegd.

De Europese privacywet geldt voor alle bedrijven en organisaties die persoonsgegevens vastleggen van klanten, personeel of andere personen uit de Europese Unie. Het toepassingsbereik van de AVG is heel ruim waardoor veel bedrijven de nodige privacy-gerelateerde zaken op orde hebben moeten stellen. Zo is enkel al het uitbrengen van een offerte AVG-gerelateerd. Tot op heden lijkt er echter nog veel onduidelijkheid te bestaan over de reikwijdte van deze wetgeving.

Onlangs kwam de Autoriteit Persoonsgevens echter met een duidelijk statement ten aanzien van dwingende cookiewalls: ‘Websites die bezoekers alleen toegang geven op hun site als deze akkoord gaan met het plaatsen van zogeheten ‘tracking cookies’ of andere vergelijkbare manieren van volgen en vastleggen van gedrag door middel van software of andere digitale methodes, voldoen niet aan de AVG’.

De veelvuldig gebruikte cookiewall is dus verboden. De onschuldige doch beeldvullende ‘ja, ik accepteer cookies’ pop-up – die een directe toegang tot websites onmogelijk maakt – is een grove schending van je privacy, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens. De reden: het op deze manier vragen van toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens niet aan de vereisten die gesteld worden in de AVG. Immers:

 • De toestemming wordt niet vrijelijk gegeven.
  Wanneer je de toestemming weigert leidt dat tot benadeling. Sommige websites laten de bezoeker zelfs geen keuze: je kan de pop-up niet sluiten en er is geen optie om te weigeren. Je wordt als het ware gedwongen om te kiezen voor het delen van je surfgedrag.
 • Er is geen sprake van ondubbelzinnigheid
  Er moet sprake zijn van een duidelijke actieve handeling (het aanvinken van een hokje ‘ja’ of ’nee’).
 • Er wordt nauwelijks tot niet voldaan aan de informatieplicht.
  U moet uitleggen waaróm u cookies plaatst en wat daar de bedoeling van is. Informeren doet u met een cookieverklaring. Hierin neemt u de “duidelijke en volledige informatie”  op over de cookies (of andere gegevens) die u wilt uitlezen of plaatsen bij bezoekers.
 • De toestemming is te algemeen
  Toestemming voor cookies moet gegeven worden voor een specifiek en afgebakend doel.

De Autoriteit oordeelt nu dat het implementeren van een cookiewall een vrijelijk gegeven toestemming van websitebezoekers in de weg staat. Het moet websitebezoekers vrij staan om een website te bezoeken, óók wanneer iemand zich niet wil laten volgen middels allerlei ‘tracking-cookies’. De druk die wordt uitgeoefend om toch akkoord te gaan met het gebruik van de cookies en het afstaan van de eigen persoonsgegevens en het benadelen van personen die niet akkoord gaan is dus onrechtmatig, zo stelt de Autoriteit.

Of de Autoriteit Persoonsgegevens hierin niet wat te kort door de bocht gaat is nog even de vraag. Immers, niet iedere cookiewall is per definitie in strijd met de AVG. Ook lijkt de informatie op internet oneindig. Er zijn genoeg vissen in de zee om je informatie te verkrijgen. Men zou dan ook het standpunt kunnen innemen dat websitebezoekers er juist voor kiezen om een specifieke website te bezoeken en in dergelijke gevallen helemaal geen sprake is van de genoemde ‘dwang om persoonsgegevens af te staan’.

Om meer duidelijkheid te krijgen over deze vragen is het echter nog steeds wachten op de aangekondigde e-Privacy Verordening. Deze Verordening zal namelijk nadere regels gaan stellen over het gebruik van cookies en de toestemming voor het plaatsen ervan. Bent u benieuwd of uw onderneming, website of app wel voldoet aan de privacyvereisten uit de AVG? Of heeft u vragen over een ander juridisch vraagstuk? Neem dan vrijblijvend contact op met Valkenburgh Advocaten & Mediators.

www.valkenburghadvocaten.nl